Steigėjo sprendimai

  1. Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016m. spalio 26d. įsakymas dėl VšĮ KEPA valdybos sudėties keitimo pdf
  2. Dėl viešosios įstaigos klaipėdos ekonominės plėtros agentūros teikiamų kūrybinio inkubatoriaus kultūros fabriko paslaugų įkainių patvirtinimo (2015 m. lapkričio 13 d. Nr. T1-335)
    https://www.klaipeda.lt/lit/Del-viesosios-istaigos-klaipedos-ekonomines-pletros-agenturos-teikiamu-kurybinio-inkubatoriaus-kulturos-fabriko-paslaugu-ikainiu-patvirtinimo/8/8168552/435998
  3. Kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ 2014-2016m. veiklos programos, patvirtintos tarybos sprendimu ( Nr. T2-288, 2013-11-28), monitoringo išvados pdf
  4. Dėl kūrybinio inkubatoriaus kultūros fabriko 2014–2016 metų veiklos programos patvirtinimo ( Nr. T2-288, 2013-11-28)
    https://www.klaipeda.lt/lit/Del-kurybinio-inkubatoriaus-kulturos-fabriko-20142016-metu-veiklos-programos-patvirtinimo/8/5746760/448334