URBAN CREATIVE POLES (Urbanistinės traukos erdvės)

urban-inner

Projekto pavadinimas URBAN CREATIVE POLES (Urbanistinės traukos erdvės) (projektas patvirtintas 17/09/2010, Nr. 3025)
Kūrybinių industrijų galimybių vystymas vidutinio dydžio miestų urbanistinės traukos erdvėse Baltijos jūros regione.

 Partnerių sudėtis
Projekte dalyvauja septyni miestai, kurie pripažįsta šio sektoriaus potencialą ir jaučia koordinuotų strategijų poreikį. Partnerystė jungia reikalingas žinias ir kompetenciją, padėsiančias sustiprinti ilgalaikę kūrybinio sektoriaus poziciją vietos ekonomikoje ir miestų urbanistikoje. Projekte dalyvaujančius miestus (Klaipėda / LT, Brandenburg / DE, Cottbus / DE, Zielona Gora / PL, Linköping / SE, Ostsam / SE, Tartu / EE) atstovauja vietinės valdžios institucijos ir savivaldybių įgaliotos organizacijos. Specifines žinias teikia miestų universitetai ir sėkmingiausi to verslo sektoriaus atstovai. Vadovaujantis partneris – Brandenburg‘o Universitetas (DE).

Projekto bendrieji tikslai
URBAN CREATIVE POLES tikslas – sukurti ir įgyvendinti viešojo sektoriaus gerąsias praktikas, stiprinančias kūrybinių industrijų poziciją ir didėjantį potencialą bendrame ekonomikos kontekste: stiprinti tarpregioninį bendradarbiavimą ir tarptautinių kūrybinių klasterių steigimą, skatinti kūrybinių industrijų verslumą ir  konkurencingumą, pagerinti jų  žinomumą ir matomumą tarptautinėse rinkose bei išnaudoti kūrybinių industrijų potencialą vystant apleistas viešąsias miestų erdves.

Projekto finansavimo šaltiniai

Bendra projekto vertė (3 metams) 8.263.543,00 Lt (2.393.287,50 Eur)
VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros biudžetas 1.107.105,00 Lt (320.639,77 Eur)
Europos finansuojama dalis 85% 941.039,00 Lt (272.543,73 Eur)
Partnerio lėšų prisidėjimo dalis 15 % 166.066,00 Lt (48.096,04 Eur)

 Projekto trukmė

Įgyvendinimo laikotarpis 36 mėnesiai
Sutarčių pasirašymo laikotarpis 3 mėnesiai
Baigiamasis etapas 3 mėnesiai
Pradžia – 2010 m. spalio 1 d., įgyvendintas

 Projekto pagrindiniai rezultatai:

 • Parengiama detali išankstinių investicijų į viešas urbanistines erdves koncepcija ir metodologija, skatinančios kūrybinių industrijų lokalizaciją tuščiuose gamybiniuose pastatuose/erdvėse. Skatinamas miestų atsinaujinimas, atsiranda įperkamų vietų, tinkamų verslo veiklai; rengiama techninė dokumentacija konkrečiai atrinktoms vietoms.
 • Konsultavimo centrai  rengia verslo planus kūrybinėms industrijoms.
 • Miestų partnerių merai ir kitų atsakingų institucijų vadovai pasirašo „Charta“, kuri nurodo ilgalaikę koncepciją kaip palaikyti tarptautinių tinklų ir rinkodaros veiklas po projekto įgyvendinimo laikotarpio, remiantis gerąja projekto praktika.
 • Remiantis tarptautine koncepcija, parengiama tarptautinės Rinkodaros ir renginių koncepcija.
 • Visi miestai partneriai vykdo renginių kampanijas skirtas kūrybinių industrijų augimo skatinimui.
 • Parengiami 5 mokymų ir praktinio ugdymo bei  konsultavimo paketai, vystantys žmogiškųjų išteklių plėtrą, tam, kad kūrybinis potencialas būtų panaudotas verslo veikloje.
 • Apie 750 valandų bus skirta konsultacijoms ir mokymams visuose partnerių miestuose.
 • Partneriai parengs mišrią mokymosi priemonę, kuri bus skirta ir kitiems miestams, siekiantiems atkartoti metodus sėkmingai panaudotus šiame projekte.
 • Baigiantis projekto įgyvendinimo laikotarpiui, kūrybinės pramonės sektoriuose bus įkurti 5 daugiašaliai klasteriai, kuriuose susijungs miestų partnerių verslai: bus dirbama kartu gaminant bendrą produktą, teikiant paslaugas ar vykdant bendrą rinkodarą.
 • 5 smulkūs bandomieji projektai bus įgyvendinami kiekviename iš penkių miestų partnerių.
 • Vasaros akademija bus skirta universitetų meninių ir kūrybinių specialybių studentams ir jauniesiems kūrybinės pramonės verslininkams. Ji bus įgyvendinta per pirmus projekto metus, kad būtų įnešta šviežių idėjų į tarptautinę koncepciją.