„Kūrybinių industrijų skatinimas tradicinėse kultūrinėse erdvėse“ (CITIES)

interreg

Tarpregioninio bendradarbiavimo programa INTERREG IVC padeda regioninėms ir vietos valdžios institucijoms keistis gerąja savo vykdomos veiklos patirtimi ir ją perduoti viena kitai, taip užtikrinant didesnį regioninės plėtros politikos efektyvumą. Dalydamiesi žiniomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais inovacijų bei žinių ekonomikos ir aplinkos bei rizikos prevencijos srityse, regionai gali prisidėti ne tik prie savo regiono, bet ir visos Europos konkurencingumo didinimo bei darnios plėtros. 2010 m. gruodžio mėn. duomenimis, įgyvendinant du pagrindinius šios programos prioritetus, jau buvo vykdomi 122 bendradarbiavimo projektai, kuriuose dalyvavo per 1300 partnerių.

16 partnerių iš Lietuvos dalyvavo 14 šios programos finansuojamų projektų, apimančių daugumą programos prioritetų potemių. Didžioji Lietuvos partnerių vykdomų projektų dalis apima tokias temas: verslumo skatinimas, mažų ir vidutinių įmonių integracija, gamtinių ir technologinių pavojų rizikos prevencija, klimato kaitos problematikos sprendimai.

Pirmą kartą Klaipėdos miestas buvo įtrauktas į naują Europos kūrybinių miestų tinklą CITIES pagal programą INTERREG IVC. Bendradarbiavimui suburti partneriai iš Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos, Vengrijos ir Lietuvos.

Klaipėdos miesto inicijuotas projektas naujajame Europos Sąjungos finansiniame laikotarpyje – vienintelis iš Baltijos šalių įveikęs nemažą konkurenciją ir gavęs finansavimą iš ES pagal INTERREG IVC programos pirmąjį kvietimą. Bendra projekto vertė – 5,36 mln. litų (1,55 ml. eurų), iš kurių beveik 1 mln. litų (0,3 mln. eurų) buvo numatyta Klaipėdos miestui.

Kūrybinių industrijų plėtrai skirto projekto iniciatoriai – Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra ir Klaipėdos miesto savivaldybė (pagrindinis projekto partneris) – koordinavo visas projekto veiklas trijų metų laikotarpyje (2008-2011 m.). Projekto „CITIES – kūrybinių industrijų skatinimas tradicinėse erdvėse“ pagrindinis tikslas – keičiantis partnerių miestų gerąja patirtimi, pagerinti vietinę ir regioninę politiką, skatinančią kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą.

Projekto rezultatai

40 skirtingų profesijų atstovų iš Klaipėdos turėjo galimybę dalintis patirtimi ir žiniomis 3 tarptautiniuose seminaruose, 3 mokomuose vizituose, 5 tarptautinėse konferencijose bei stažuotėse. Viena tarptautinė konferencija, skirta viešų erdvių klausimams, vyko ir Klaipėdoje. Partnerių patirtis paskatino ištirti Klaipėdoje egzistuojančią kūrybininkų situaciją, atlikti vadinamąjį kūrybinių industrijų žemėlapio tyrimą.

Galutinis projekto CITIES rezultatas yra ekspertų parengta „Klaipėdos urbanistinių erdvių gaivinimo stimuliuojant verslumą ir kūrybiškumą“ programa. Pagrindiniai programos tikslai yra prikelti apleistas ir neigiamą įvaizdį turinčias miesto vietoves antram gyvenimui, pritaikant konceptualius viešų erdvių sprendimus, steigiant kūrybinius inkubatorius, pritraukiant lankytojus kultūros ir verslo iniciatyvomis, tačiau išsaugant istorinį miesto ar rajono aspektą.