„Kūrybinių bendruomenių sąveikų stiprinimas inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ (KUFA) erdvėse“

Projektas vyko nuo 2016  m. vasario mėn. 1 d. iki 2016  m. rugsėjo mėn. 30 d. Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba, paramos suma 15.000 eur.

Kultūros ir meno srities arba programos pavadinimas:  Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra.

Projekto metu buvo pasiekti šie tikslai ir rezultatai:

  • patobulinta „Kultūros fabriko“ (KUFA) paslaugų komunikavimo sistema;
  • pagerintas kūrybinio sektoriaus verslumas ir reziduojančių menininkų finansinis stabilumas;
  • per įvairius viešus atvirus KUFA renginius pritraukta naujų ir pastovių lankytojų – apie 3450;
  • atsinaujino ir pasipildė KUFA rezidentų bendruomenė – įgyvendinus projektą inkubatoriuje rezidavo 56 įvairių kūrybos sričių nuolatiniai rezidentai (pavieniai ir įmonės), augo jų veiklų įvairovė bei daugėjo natūraliai atsirandančių sąveikų su kitais rezidentais (30 % daugiau inkubavimo sutarčių negu 2015 m.);
  • per 2016 metus daugiau negu dvigubai padidėjo KUFA soc. tinklo tikslinių vartotojų grupė – nuo 4 tūkst. iki beveik 12 tūkst. vartotojų;
  • sukurta dviejų atrinktų KUFA jaunųjų menininkų individuali viešinimo programa, padedant jiems įgyvendinti ir pristatyti rinkoje jų pirmuosius individualius meno ir edukacinius projektus (mono spektaklio sukūrimas ir vaikų teatro studijos įsteigimas);
  • suorganizuoti du kūrybinių industrijų atvirų renginių ciklai: Balandžio mėn. 4 dienų trukmės kūrybinių industrijų forumas „Kūryba ir industrija“ (video apie forumą: https://www.youtube.com/watch?v=ChAOtYfpeXY). Rugsėjo mėn. pab. organizuotas 3 dienų trukmės visuomenei skirtas KUFA rezidentų viešinimo renginių ciklas „Rudens maratonas“, kurio bendras lankytojų skaičius siekė 2400.
  • surengti 5 vidiniai verslumo edukacijos KUFA rezidentų bendruomenės renginiai;
  • suorganizuotos 3 tarptautinės projekto dalyvių stažuotės.

14480508_10154564444538674_1180599002834806613_o 14524415_10154564445163674_404734927961363238_o 14556511_10154564456093674_1600695487168342210_o