Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. Projekto istorija ir rezultatai

_kub5346

Buvęs tabako fabrikas yra į pietryčius nuo Klaipėdos senamiesčio, 80 metrų atstumu nuo Danės vandeniu užlietos jo fosos (fortifikacinio griovio), iš dalies įsiterpęs į senojo miesto gynybinę sistemą sudariusio bastionų komplekso teritoriją, už jo istorinių bastioninio tipo gynybinių įtvirtinimų (dabartiniame Jono kalnelyje). Rekonstruotas tabako fabriko pastatas yra prie XVI a. užmiesčio kelio išsivysčiusios gatvės, vadintos Malūno Pylimu, ir Malūnų Kalno gyvenvietės vakariniame krašte. Malūnų Pylimo gatvė pokario laikotarpiu pervadinta į Bangų gatvę. Statinys pastatytas 1917 metais kaip tabako fabrikas ir ilgą laiką naudotas šiai paskirčiai. Lelb Werblowsky tabako ir cigarečių fabrikas veikė iki XX a. pabaigos. Pokario laikotarpiu čia trumpą laiką buvo įkurta vokiečių karo belaisvių, valiusių miestą nuo griuvėsių, stovykla. Senasis tabako fabrikas yra dabartinis 5 aukštų mūrinis keturkampio plano pastatas, kuris yra registruotas kultūros vertybe pripažintoje saugoti Klaipėdos senamiesčio teritorijoje. Nuo 2000 metų, kai tabako gamyba buvo perkelta į LEZą, pastatas buvo apleistas ir nešildomas.

Tabako fabrikas į kultūros fabriką virto per beveik 10 metų. VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra (KEPA) projektą „Buvusio kultūros fabriko rekonstrukcija pritaikant kultūros bei smulkaus ir vidutinio verslo reikmėms“ pradėjo 2006-04-10 pateikdama pirmą paraišką pagal Ūkio Ministerijos (ŪM) priemonę 3.2. „Verslo aplinkos gerinimas“ menų inkubatoriaus techninio projekto ir galimybių studijos rengimui. 2006 m. spalio 3 d. pasirašyta paramos teikimo sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)  568,7 tūkst. Lt (be PVM) sumai galimybių studijos ir techninio projekto pasirengimui.

2007 metais konsultantai iš VšĮ „Ekonominių tyrimų centras“ kartu su savivaldybe parengė galimybių studiją ir pagal jos koncepciją parengtas techninis projektas buvo priimti ŪM. Galimybių studijoje buvo numatytos Klaipėdos „Kultūros fabriko“ prioritetinės menų inkubatoriaus kryptys – scenos ir videomenai bei kūrybiniai verslai.

2008 m. LR ūkio ministerija paskelbė programą „Asistentas 2“, skirtą menų inkubatoriams remti. VšĮ KEPA Klaipėdos miesto savivaldybės įgaliojimu ir remdamasi partnerystės sutartimi 2010 m. pateikė paraiškos dokumentaciją Ūkio ministerijai: „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas.“ Pateiktas projektas buvo atrinktas finansavimui, ir 2011 m. gegužės 24 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis tarp VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros, Ūkio ministerijos ir Lietuvos verslo paramos agentūros  (Nr. S-VP2-2.2-ŪM-02-V-01-006).

2011 m. gegužės mėn. prasidėjo Klaipėdos miesto Bangų g. 5A gamybinio pastato rekonstrukcija, pritaikant kultūros ir smulkaus vidutinio verslo reikmėms. Statinio paskirtis numatyta techniniame projekte- administracinės pastatas.

Projekto dalyviai:

– Projektuotojas: projektavimo firma Pilis (techninio projekto vadovė architektė Ramunė Staševičiūtė);

-Gen. rangovas UAB „Rekosta“, techninė priežiūra UAB Taem urbanistai;

-Užsakovas ir ES projekto inkubavimo programos vykdytojas: VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra,

-pastato savininkas, partneris ir dalinis finansavimas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Pastato rekonstrukcija (II projekto etapas) kainavo apie 12,69 mln. Lt (3,674 mln eur), iš kurių ES lėšos sudaro 7,941 mln. Lt (2,299  mln eur), savivaldybės finansavimas – 4, 749 mln  Lt (1,3754 mln eur).

Statybos darbų užbaigimo aktas pasirašytas 2015m. liepos 14 d.  Projekto Nr.VP2-2.2-ŪM-02-V-01-006 „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų plėtrai“ galutinė ataskaita LVPA patvirtinta 2015m. rugsėjo 30 d. Ši data ir bus laikoma 5 metus vykdyto investicinio projekto II etapo įgyvendinimo pabaigos data.

Kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“ veikia vadovaudamasis steigėjo patvirtinta veiklos programa ir kainodara, parengta atsižvelgiant į Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės Nr. VP2-2.2.-ŪM-02-V „Asistentas -2“ pagrindinius tikslus – sudaryti palankias sąlygas steigti SVV subjektus, juos plėsti, didinti jų gyvybingumą.

Kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“ – tai nepriklausomų menininkų savarankiškos ir produktyvios kūrybinės veiklos vieta bei kūrybinių industrijų centras buvusiame tabako fabrike. Jame derinant meno ir verslo iniciatyvas bei tarpusavio sinergijas, sudaromos palankios kūrybos  sąlygos jauniems meno profesionalams (ypač scenos menų srities), steigiami kūrybiniai startuolių verslai, organizuojami subalansuoti tarpusavyje kultūriniai ir verslumo renginiai, teikiamos kūrybinės-edukacinės paslaugos visuomenei (vieši, atviri renginiai) bei rezidentų bendruomenei (vidiniai ir atviri verslumo renginiai).

„Kultūros fabriko“ naudojamas veikloms erdves sudaro:

  • 2 daugiafunkcės erdvės kultūriniams renginiams bei repeticijoms (daugiausia pritaikytos šiuolaikiniams scenos menams);
  • 2 šiuolaikinės erdvės konferencijoms ir seminarams;
  • keletas mažesnių erdvių įvairiems susitikimams organizuoti;
  • 120 vietų profesionaliai įrengta kino salė;
  • 9 erdvios studijos kūrybiniam ir vadybiniam darbui;
  • kūrybinių industrijų bendradarbystės erdvė 4 aukšte (co-working hub) – mažiausiai 30 darbo vietų;
  • galerijos erdvė 1 aukšte;
  • 2 erdvūs vestibiuliai (lounge), stogo ir lauko terasa darbui bei poilsiui;
  • kavinė-klubas „Raketa“;
  • Rūsio patalpos, rūsio vestibiulis, rūbinė, techninės patalpos.

Bendras viso komplekso plotas po rekonstrukcijos – 3931,57 kv. m., naudojamas plotas – 2895,53 kv. m.

Daugiau info apie rezidentus, erdves ir naudojimo sąlygas: www.kulturosfabrikas.lt