Klaipėdos integruotų investicijų teritorijos apklausos ataskaita

2017-07-04

2015 metų lapkričio 2-25 dienomis apklausta 400 savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijoje nurodžiusių respondentų.

  • Reprezentatyvumui užtikrinti taikytos lyties, amžiaus bei gyvenamosios vietos kvotos. Imties dydis leidžia daryti išvadas su iki 4,9% paklaida.
  • Dauguma (75%) gyvena nuosavuose butuose ir gerai pažįsta savo rajoną(80%), daugiau negu pusė gyventojų (51%) dirba arba turi nuosavą verslą; 50% gyventojų dirba arba vykdo veiklą integruotų investicijų teritorijoje.
  • Gyventojams trūksta informacijos apie viešąsias ir socialines paslaugas (visi 6 klausimai šia tema parodo informacijos sklaidos trūkumą); prekybos ir maitinimo įstaigų kiekis (atitinkamai 96% ir 69%) ir kokybė (atitinkamai 53% ir 40%) tenkina gyventojų lūkesčius.
  • Didžiausias investicijų poreikis yra saugumo (52%) ir užimtumo (94%) srityse.
  • Nusikalstamumo lygis yra žemas (11%), gyventojai jaučiasi saugiai (70%), kaimynai pasitiki vieni kitais (70%), bet nedalyvauja bendruomeninėje veikloje (67%).
  • Netrūksta norinčių pradėti verslą (27%), kaip pagrindinis kliuvinys verslininkams nurodomas automobilių parkavimas (91%).

Detalų pristatymą galite rasti čia: Klaipėdos integruotų investicijų teritorijos apklausos ataskaita pdf