Planavimo dokumentai

Kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ pilotinės veiklos programos monitoringo ataskaita pdf

KEPA veiklos strateginio plano priemonės miesto strat.plane 2013-2020

Lietuvos respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl valstybės planuojamų verslo inkubatorių ir menų inkubatorių plėtros projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 2008 m. Rugpjūčio 19 d. Nr. 4-362 https://e-tar.lt/acc/legalact.html?lang=lt&documentid=tar.f1f232142e2f

Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės nr.vp2.-2.2.-ūm-02- v „Asistentas-2“ priemonės aprašymas: http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000151c.

Lietuvos respublikos ūkio ministro įsakymas  dėl vp2-2.2-ūm-02-v priemonės „Asistentas-2“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo: 2009 m. Spalio 8 d. Nr. 4-485 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalact/tar.b6e40ad01d40

Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymo kūrybinių industrijų veiklai galimybių studijapdf