Apie mus

logo-orgKlaipėdos ekonominės plėtros agentūra, įkurta 2001 m., yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio vienintelė steigėja ir savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė.  Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Agentūros misija – skatinti Klaipėdos miesto mažų vidutinių verslo įmonių konkurencingumą ir jaunimo verslumą, kurti Klaipėdos kaip pažangaus, kūrybiško ir jaukaus miesto įvaizdį, stiprinti miesto ekonominį potencialą bei skatinti kūrybinių industrijų vystymą.

Agentūros pagrindinės veiklos sritys:

  1. Klaipėdos miesto gyventojų verslumo ir verslo subjektų konkurencingumo skatinimas,
  2. Klaipėdos kūrybinių industrijų vystymas,
  3. Klaipėdos miesto investicinio patrauklumo komunikacija.