2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė Nr. 01.2.1-LVPAV-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“

2017-05-19

image description

Kviečiame susipažinti su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa:

http://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/es_parama/2014_2020/1_pr_MTEPI/Ikiprekybiniai_pirkimai_LT/PFSA%20(be%20priedu).pdf.